Hong Ky / Rehab's Product  Electric versatile bed
HK-016 Infusion Stand

Technical details

Chiều cao:

  • 740 -1036mm

Chất liệu:

  • Làm bằng thép không gỉ.